Όταν γράφετε ένα σχόλιο σε ένα άρθρο, συνιστάται να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Απαγορεύεται η χρήση βλακεία, προσβολή άλλων συμμετεχόντων, δηλώσεις που υποκινούν διαθρησκευτικές ή διαθρησκευτικές συγκρούσεις. Τα μηνύματα που δεν συμμορφώνονται με αυτή τη ρήτρα θα επεξεργαστούν ή θα διαγραφούν.
  2. Σχόλια απαγορεύονται, σκοπός των οποίων είναι η διαφήμιση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, τόσο σε λανθάνουσα όσο και ρητή μορφή.
  3. Σχόλια που δεν σχετίζονται με το θέμα του ιστότοπου απαγορεύονται.
  4. Η παρουσία οποιωνδήποτε συνδέσμων στο κείμενο του σχολίου απαγορεύεται. Μια εξαίρεση μπορεί να είναι σύνδεσμοι που δεν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα, σκοπός των οποίων είναι να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτού του άρθρου.
  5. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ένα προηγουμένως δημοσιευμένο σχόλιο σχετικά με τους πόρους τρίτων, καθώς και την αντιγραφή υλικών από άλλους πόρους.
Η διοίκηση του site διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να μετριάσει οποιοδήποτε σχόλιο χωρίς εξήγηση.

Σημειώστε ότι τα σχόλια ενδέχεται να καθυστερήσουν. Αν δημοσιεύσατε ένα σχόλιο, αλλά δεν εμφανίστηκε στον ιστότοπο, τότε το σχόλιο αποστέλλεται για χειροκίνητη μέτρηση. Ελλείψει παραβιάσεων σχολίων, το σχόλιό σας θα συντονιστεί και θα προστεθεί στον ιστότοπο.