Για διαφήμιση στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το admin@drlahlali.org

Ο ιστότοπος δεν φιλοξενεί τα παρακάτω διαφημιστικά υλικά:

  1. Διαφημιστικά άρθρα προϊόντων ή υπηρεσιών, με συνδέσμους προς και μη προωθούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.
  2. Σύνδεσμοι σε υπάρχοντα άρθρα του ιστότοπου, φύλακες.
  3. Διαφημιστικά υλικά με "επιθετική φύση" (αναδυόμενα παράθυρα, κλπ.).
  4. Προωθητικά υλικά ερωτικής φύσης ή που οδηγούν σε σελίδες με τέτοιο περιεχόμενο.
  5. Παραπλανητικό διαφημιστικό υλικό, σκοπός του οποίου είναι δόλια δραστηριότητα.