Για τη διαφήμιση στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το admin@drlahlali.org

Ο ιστότοπος ΔΕΝ φιλοξενεί τα παρακάτω διαφημιστικά υλικά:

  1. Διαφημιστικά άρθρα προϊόντων ή υπηρεσιών, με αναρτημένα και μη τοποθετημένα σε αυτά συνδέσμους για προωθημένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
  2. Σύνδεσμοι σε ήδη διαθέσιμα άρθρα του ιστότοπου, φύλακες.
  3. Διαφημιστικά υλικά με "επιθετική φύση" (αναδυόμενα παράθυρα, κλπ.).
  4. Διαφημιστικά υλικά ερωτικής φύσης ή που οδηγούν σε σελίδες με τέτοιο περιεχόμενο.
  5. Διαφημιστικά υλικά που παραπλανούν τον χρήστη, ο σκοπός του οποίου είναι δόλιες ενέργειες.